Tài liệu hướng dẫn Hộ kinh doanh

CyberBook Hộ kinh doanh là phần mềm kế toán online giúp quản lý hiệu quả công tác tài chính cho hộ kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn Doanh nghiệp

Khai báo thông tin người sử dụng, tổng hợp các danh mục, khai báo các tham số tùy chọn và bảo trì dữ liệu.

Xem thêm

Các công việc liên quan đến kế toán công nợ phải trả: theo dõi và quản lý công nợ, vào số dư đầu kỳ, chứng từ…

Xem thêm

Kế toán Công cụ dụng cụ: theo dõi các thông tin, thay đổi, tính phân bổ, tạo bút toán hạch toán phân bổ…

Xem thêm

Hướng dẫn quản lý các dòng lưu chuyển hàng hóa, theo dõi và kiểm soát mức tồn kho, cân đối nhập xuất…

Xem thêm

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!