Kế toán Hộ kinh doanh

CyberBook HKD đầy đủ 07 phần hành kế toán theo Thông tư 88, tinh gọn dễ sử dụng.

Nhập liệu đầu vào thông qua tính năng tự động cập nhật thông số file excel hay xml.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!