Định giá hợp lý để giữ cho
doanh nghiệp của bạn phát triển

Tham gia cùng hơn 27,000 đối tác đang tăng tốc quy trình xử lý tài liệu kế toán của mình với CyberBook

Starter

2,19 triệu đồng

/1 năm - 2 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - 500.000 vnđ
 • Thêm 1 user - 300.000 vnđ

Basic

3,49 triệu đồng

/1 năm - 4 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Tài sản cố định
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - Free
 • Thêm 1 user - 400.000 vnđ

Tiện ích

 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Advance

5,49 triệu đồng

/1 năm - 5 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Tài sản cố định
 • Tính giá thành dự án, công trình
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Báo cáo quản trị
 • Báo cáo phân tích - Dashboard
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - Free
 • Thêm 1 user - 500.000 vnđ

Tiện ích

 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Start

3,9 triệu đồng

/2 năm - 2 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - 500.000 vnđ
 • Thêm 1 user - 300.000 vnđ

Standard

6,25 triệu đồng

/2 năm - 4 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Tài sản cố định
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - Free
 • Thêm 1 user - 400.000 vnđ

Tiện ích

 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Professional

9,85 triệu đồng

/2 năm - 5 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Tài sản cố định
 • Tính giá thành dự án, công trình
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Báo cáo quản trị
 • Báo cáo phân tích - Dashboard
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - Free
 • Thêm 1 user - 500.000 vnđ

Tiện ích

 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Start

4,9 triệu đồng

/3 năm - 2 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - 500.000 vnđ
 • Thêm 1 user - 300.000 vnđ

Standard

7,9 triệu đồng

/3 năm - 4 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Tài sản cố định
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - Free
 • Thêm 1 user - 400.000 vnđ

Tiện ích

 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Professional

12,35 triệu đồng

/3 năm - 5 User sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử

Tính năng

 • Hệ thống
 • Quỹ & Ngân hàng
 • Bán hàng & công nợ phải thu
 • Mua hàng & công nợ phải trả
 • Hàng tồn kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Tài sản cố định
 • Tính giá thành dự án, công trình
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Báo cáo quản trị
 • Báo cáo phân tích - Dashboard
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - Free
 • Thêm 1 user - 500.000 vnđ

Tiện ích

 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Dịch vụ gia tăng

.

Thêm 1 user

Thêm 1 chương trình /năm

Tích hợp hóa đơn điện tử

Tích hợp thuế điện tử

Tích hợp ngân hàng điện tử

Đào tạo, tư vấn /buổi

Starter

300,000đ

1,150,000đ

1,000,000đ

500,000đ

1,000,000đ

500,000đ

Basic

400,000đ

2,250,000đ

1,000,000đ

500,000đ

1,000,000đ

Free

Advance

500,000đ

3,450,000đ

1,000,000đ

500,000đ

1,000,000đ

Free

Lưu ý khi thêm 1 user:
- Đối với gói Starter: Tổng số User sử dụng gói không vượt quá 5
- Đối với gói Basic: Tổng số User sử dụng gói không vượt quá 7
- Đối với gói Advance: Tổng số User sử dụng gói không vượt quá 10

1 năm

1,99 triệu đồng

2 Users sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử
Tính năng
 • Quỹ
 • Kho
 • Bảng lương
 • Hệ thống
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Báo cáo 
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - 500.000vnđ
 • Thêm 1 user - 300.000vnđ
Tiện ích
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

2 năm

3,2 triệu đồng

2 Users sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử
Tính năng
 • Quỹ
 • Kho
 • Bảng lương
 • Hệ thống
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Báo cáo 
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - 500.000vnđ
 • Thêm 1 user - 300.000vnđ
Tiện ích
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

3 năm

4,2 triệu đồng

2 Users sử dụng

Bắt đầu ngay Miễn phí dùng thử
Tính năng
 • Quỹ
 • Kho
 • Bảng lương
 • Hệ thống
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Báo cáo 
 • Đào tạo, tư vấn /buổi - 500.000vnđ
 • Thêm 1 user - 300.000vnđ
Tiện ích
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử

Dịch vụ đào tạo tư vấn: 500,000 VNĐ/buổi

Bảo mật và tuân thủ

Hệ thống cung cấp phần mềm được xây dựng, triển khai và vận hàng trên hệ thống CNTT đảm bảo an toàn bảo mật, được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO27001.

Câu hỏi thường gặp

Giá bán đã bao gồm VAT chưa?

Tất cả sản phẩm CyberBook không chịu thuế VAT.

Tôi có thể yêu cầu tùy chỉnh thêm các dịch vụ không?

Với các yêu cầu đặc biệt, bạn vui lòng liên hệ theo số tổng đài 1900.2038 để nhận tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn.

Tôi có thể thay đổi nâng hạng giữa các gói dịch vụ?

Chắc chắn là được, bất kỳ thời điểm nào khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để nâng hạng các gói dịch vụ.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!