Tích hợp ngân hàng điện tử

CyberBook hỗ trợ chức năng xử lý tự động dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng điện tử nhằm giảm sai sót và tăng hiệu suất xử lý công việc cho kế toán:

  • Import sao kê
  • Hạch toán bút toán tiền gửi

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!