Tích hợp CRM, HRM, ERP

  • CyberBook có thể nâng cấp lên hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, tự động chuyển số liệu đã có trên phần mềm kế toán sang hệ thống ERP.
  • CyberBook hỗ trợ kế nối đa dạng các hệ thống phần mềm: CRM, POS, HRM, ERP
  • Có hệ thống API để làm việc với các hệ thống khác

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!