Báo cáo thuế

CyberBook hỗ trợ các báo cáo thuế theo quy định hiện hành:

  • Bảng kê chứng từ hàng hoá bán ra
  • Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào
  • Tờ khai GTGT
  • Tờ khai tạm tính/quyết toán thuế TNCN, TNDN

 Đặc biệt với tiện ích hỗ trợ tích hợp với thuế điện tử, kế toán có thể gửi thẳng tờ khai, báo cáo thuế lên Tổng cục thuế chỉ với 1 thao tác bấm.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!