Tính năng

Đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Bán hàng, Mua hàng, Công nợ, Kho, Ngân hàng, Hoá đơn, Thuế, Giá thành,…

Xem thêm

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tự do phân quyền, quản trị linh hoạt, phù hợp nhiều đối tượng sử dụng.

Xem thêm

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!