Tích hợp thuế điện tử

CyberBook hỗ trợ đẩy dữ liệu các báo cáo, tờ khai thuế tự động từ phần mềm kế toán lên Tổng cục thuế chỉ với 1 thao tác bấm chuột trên báo cáo, giúp tiết kiệm thời gian xử lý thao tác trên nhiều hệ thống cho kế toán, gồm:

  • Báo cáo GTGT
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo quyết toán TNCN, TNDN

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!