Có phải khai thuế khi không phát sinh thuế thu nhập cá nhân? 

Trường hợp cá nhân, tổ chức không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Vậy các trường hợp nào cần nộp tờ khai Thuế thu nhập cá nhân? Nếu không phát sinh thu nhâp thì có phải khai thuế thu nhập cá nhân không? Dựa vào những tiêu chí nào để khai thuế đúng?

CyberBook sẽ tổng hợp những thông tin liên quan đến khai thuế thu nhập cá nhân tại bài viết dưới đây!

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khai theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh

Các tổ chức/doanh nghiệp hoặc cá nhân cần chú ý thời gian thu các loại thuế nói chung, hay thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Dưới đây là trường hợp thuế thu nhập cá nhân khai theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh:

Tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:
a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý…
b) Thuế tiêu thụ đặc biệt.
c) Thuế bảo vệ môi trường.


2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:
a) Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài, tái bảo hiểm nước ngoài.
b) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

3. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm, bao gồm:
a) Lệ phí môn bài.
b) Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp mà trong năm chưa khấu trừ do chưa đến mức phải nộp thuế nhưng đến cuối năm cá nhân xác định thuộc diện phải nộp thuế.
c) Các loại thuế, khoản thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, cá nhân cho thuê tài sản lựa chọn khai thuế theo năm.
d) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:

g) Thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Tóm lại, tùy từng trường hợp cụ thể mà người nộp thuế sẽ khai thuế thu nhập cá nhân vào thời gian khác nhau. Người nộp thuế cần lưu ý và nộp tờ khai thuế đúng hạn. Tránh trường hợp bị xử phạt từ cơ quan Thuế.

>> Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2021

Phát sinh thuế TNCN thì phải khai thuế

Khai thuế theo tiêu chí nào?

Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:
a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.…

b) Khai thuế TNCN theo quý như sau:
b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý…”.

>> Xem thêm: Nghị định Quy định về lệ phí trước bạ

Trường hợp nào cần nộp tờ khai thuế TNCN?

Tại Công văn 2393/TCT-DNNCN khi khai thuế TNCN ngày 01/7/2021, Tổng Cục Thuế quy định:

– Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân.

Nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Giải thích:

  • Trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nghĩa là trong tháng/quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có chi trả tiền lương, tiền công.
  • Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được hiểu là trong tháng/quý có nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm tạm khấu trừ vào lương trước khi trả thu nhập.
  • Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nghĩa là cứ phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải nộp tờ khai thuế theo quy định.

Lời kết

Như vậy, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nếu có trả tiền lương, tiền công cho người lao động sẽ phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định, không phân biệt trả số tiền lương, tiền công được trả.

Nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chũng tôi. Hoặc có thể theo dõi tiếp các bài viết tiếp theo trong chuyên mục Tin tứcChia sẻ kinh nghiệm.

—————————

Thuế khai theo năm gồm những gì ?

– Lệ phí môn bài.
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp mà trong năm chưa khấu trừ do chưa đến mức phải nộp thuế nhưng đến cuối năm cá nhân xác định thuộc diện phải nộp thuế.
– Các loại thuế, khoản thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, cá nhân cho thuê tài sản lựa chọn khai thuế theo năm.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thuế khai theo quý gồm những gì ?

– Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài, tái bảo hiểm nước ngoài.
– Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook