Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2021

Đối với doanh nghiệp/cá nhân có phần thu nhập đã chi trả, đã nhận vào năm 2021 thì cần lưu ý để nắm bắt được cách quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) và nộp cho cơ quan Thuế đúng thời hạn, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Bài viết dưới đây gồm hướng dẫn và nội dung cần lưu ý trước khi làm quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân năm 2021!

Đối tượng quyết toán thuế TNCN

Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền công, tiền lương

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

Chú ý: Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thu

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 Đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Đối với doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ khai quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân của doanh nghiệp gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
 • Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.
 • Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Đối với cá nhân

Hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết toán, gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số * 02/QTT-TNCN  ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Phụ lục mẫu số * 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92 nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Trường hợp 1: Cá nhân cư trú thuộc diện tự khai thuế trong năm

 • Có thu nhập tiền lương, tiền công tại 01 nơi: Nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm
 • Có thu nhập tiền lương, tiền công tại 02 nơi trở lên: Nộp tại cơ quan thuế nơi có thu nhập lớn nhất.
  Chú ý: Trong trường hợp “ Không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất” , thì cá nhân tự lựa chọn cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp 2: Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên

 • Đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập: nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
 • Thay đổi nơi làm việc và tính giảm trừ gia cảnh tại nơi làm việc đó: nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cuối cùng
  Chú ý: Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Không ký Hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng dịch vụ đã khấu trừ 10% thuế:  nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Trường hợp 1: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022.

Trường hợp 2: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2022.

Kết

Bài viết trên là tổng hợp các nội dung bạn cần chú ý. Việc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn tất thủ tục nộp cho cơ quan thuế. Hãy theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi để cập nhật thêm các vấn đề liên quan đến kế toán và phần mềm kế toán nhé!

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook

1 thoughts on “Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2021

 1. Pingback: Chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN Thông tư 80/2021/TT-BTC - CyberBook

Comments are closed.