Các điểm mới của Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán hộ kinh doanh

Từ ngày 01/01/2022, việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật ngay các điểm mới về chế độ kế toán hộ kinh doanh.

Các điểm mới của Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán hộ kinh doanh

Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được ban hành vào ngày 11/10/2021, ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thế Quyết định 169/2000/QĐ-BTC, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC như sau:

Đối tượng áp dụng

Chế độ kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC chỉ áp dụng đối với:

  • Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (có doanh thu, quy mô về lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ). 
  • Các hộ kinh doanh khác không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán được khuyến khích áp dụng theo Thông tư này

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định: Hộ kinh doanh được lựa chọn thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này hoặc chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ để phù hợp với nhu cầu quản lý, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh tự quyết định người làm kế toán

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định:

“Việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh quyết định.”

Hay nói cách khác, chủ hộ kinh doanh có thể bố trí: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán.

Cập nhật 5 mẫu chứng từ kế toán của hộ kinh doanh

Từ ngày 01/01/2022, hộ kinh doanh áp dụng 05 mẫu chứng từ kế toán mới theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC:

STTTên chứng từKý hiệu Mẫu số
1Phiếu thu01-TT
2Phiếu chi02-TT
3Phiếu nhập kho03-VT
4Phiếu xuất kho04-VT
5Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động05-LĐTL

Nội dung của chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán/kế toán điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đều được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán.

Cập nhật 7 mẫu sổ kế toán dành cho hộ kinh doanh

Từ ngày 01/01/2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau:

STTTên chứng từKý hiệu Mẫu số
1Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụS1-HKD
2Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS2-HKD
3Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS3-HKD
4Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNNS4-HKD
5Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao độngS5-HKD
6Sổ quỹ tiền mặtS6-HKD
7Sổ tiền gửi ngân hàngS7-HKD

Trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó đều phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Quy định xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế

Từ ngày 01/8/2021, việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của hộ kinh doanh được thực hiện theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Trên đây là những điểm mới của Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán hộ kinh doanh. Hy vọng, qua bài viết này, quý bạn đọc đã cập nhật cho mình những thông tin mới nhất về kế toán hộ kinh doanh.