Kho

Giúp quản lý kho hàng và hoạt động nhập, xuất, tồn kho theo vị trí, theo nhóm, theo lô, theo thời hạn lưu kho … để quản lý tốt hơn hàng tồn kho, tăng tốc quay vòng hàng tồn kho.

 • Quản lý danh mục
  • Danh mục kho hàng: cho phép khai báo không giới hạn số lượng kho hàng, vị trí trong kho; cho phép khai báo và theo dõi kho hàng đại lý, ký gửi.
  • Danh mục hàng hoá, vật tư: Cho phép phân mục nhóm hàng hoá vật tư theo các nhu cầu quản lý khác nhau (theo nhóm, theo lô), theo nhiều đơn vị tính khác nhau, quản lý tồn kho tối thiểu/tối đa …
 • Chứng từ
  • Phiếu nhập kho
  • Phiếu xuất kho
  • Phiếu nhập, xuất điều chuyển
  • Tạo mã lô, quét barcode
  • Tính giá trung bình

 • Báo cáo
  • Tổng hợp nhập, xuất, tồn theo đối tượng, theo kho hàng,
  • Bảng kê nhập, xuất kho
  • Báo động tồn kho vật tư lớn hơn mức tối đa hoặc nhỏ hơn mức tối thiểu.
  • Báo cáo tồn kho theo thời gian để phát hiện ra các hàng hoá, vật tư có thời gian lưu kho dài lớn hơn thời hạn quy định hoặc hàng hoá, vật tư chậm luân chuyển.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!