Mẫu phiếu chi mới nhất 2022 theo thông tư 200 và 133 của Bộ tài chính

Mẫu phiếu chi mới nhất theo thông tư 200 và 133

Phiếu chi là một trong những chứng từ quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát được các khoản chi thực tế bằng tiền mặt. Cùng CyberBook cập nhật các thông tin về mẫu phiếu chi mới nhất 2022 theo thông tư 200 và TT 133 của BTC.

Mẫu phiếu chi mới nhất theo thông tư 200 và 133

Định nghĩa: phiếu chi là gì?

Phiếu chi được hiểu là những chứng từ quan trọng được kế toán lập nhằm xác định các khoản tiền: mặt, ngoại tệ xuất quỹ,… từ đó làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền và ghi vào sổ kế toán.

Như vậy, đây là những chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi tổ chức, doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Hiện nay, phiếu chi thường được sử dụng cho các trường hợp trả tiền cho:

 • Chi đầu tư, chi tiền lương
 • Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ cho nhà cung cấp
 • Chi xuất quỹ tiền mặt cho việc nộp thuế
 • Chi cho việc xuất quỹ tiền mặt trả tiền vay ngắn hạn hoặc dài hạn
 • Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng
 • ….

Căn cứ theo điểm c, khoản 1 điều 12 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt cần phải có phiếu thu và phiếu chi, có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Trong một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm”.

Mẫu theo Thông tư 200: Tải về

Mẫu mới nhất năm 2022 theo Thông tư 133: Tải về

Hướng dẫn mới nhất năm 2022 theo thông tư 200 và thông tư 133 của Bộ Tài Chính

Phiếu chi phải đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng phiếu chi, số phiếu chi phải được đánh liên tục trong một kỳ kế toán.

Khi thực hiện ghi mẫu phiếu chi, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị ở góc trên bên trái phiếu chi
 • Ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Dòng “Họ tên người nhận tiền”: Ghi rõ họ tên người nhận tiền
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ và đơn vị công tác của người nhận tiền
 • Dòng “Lý do chi”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi trả lương tháng 05/2022, chi mua văn phòng phẩm… 
 • Dòng “Số tiền”: Ghi rõ số tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo)

Phiếu chi sẽ được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký của người lập phiếu, giám đốc, thủ quỹ, kế toán trưởng thì mới được xuất quỹ. Bên cạnh đó, khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu chi. Sau đó kế toán doanh nghiệp lưu 3 liên như sau:

 • Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu
 • Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán
 • Liên 3: Giao cho người nhận tiền

Lưu ý:

 • Trường hợp thực hiện chi ngoại tệ thì kế toán doanh nghiệp cần ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị của đồng tiền ghi sổ.
 • Khi liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Lời kết

Như vậy, CyberBook xin cập nhật mẫu phiếu chi mới nhất 2022 theo thông tư 200 và TT 133 của BTC. Hy vọng mang đến những thông tin hữu ích cho kế toán doanh nghiệp khi lập phiếu chi. Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo hotline 1900 2038.

Đọc thêm bài viết tại: https://cyberbook.vn/https://cyberbook.vn/