Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2022

Khoảng thời gian cuối năm cũ đầu năm mới là thời điểm bận rộn nhất của tất cả các doanh nghiệp. Việc kết thúc kỳ kế toán và lập báo cáo để nộp cho các cơ quan chức năng sẽ diễn ra vào cuối năm. Dưới đây sẽ là chi tiết lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2022. Doanh nghiệp, đặc biệt là các bạn kế toán viên cần đặc biệt lưu ý để nộp đúng thời gian quy định.

Xác định kê khai thuế GTGT theo quý, theo tháng

Khai thuế GTGT theo quý

– Người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Theo đó, cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý gồm:

+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc (từ ngày 05/12/2020 bổ sung trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của địa điểm kinh doanh).

Khai thuế GTGT theo tháng

Khai thuế GTGT là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợp sau:

– Người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống;

– Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh;

– khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

Như vậy, người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng thực hiện khai thuế theo tháng.

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

  • Trường hợp người nộp thuế muốn thay đổi khai thuế GTGT theo quý chuyển sang theo tháng:

Người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

  • Trường hợp người nộp thuế muốn thay đổi khai thuế GTGT theo tháng chuyển sang theo quý (áp dụng từ ngày 05/12/2020):

Người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế trong năm 2022

Chú ý: Nếu doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp có thay đổi về vốn thì cần phải nộp thêm Tờ khai lệ phí môn bài.

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Quý

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo Tháng

Kết

Có thể thấy lịch nộp các loại báo cáo thuế sẽ trải dài các tháng trong năm. Do đó các doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán viên cần chú ý những hạn nộp các báo cáo thuế để tránh sai sót có thể xảy ra.

Nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 1900 2038, hoặc tìm hiểu tiếp các bài viết khác trên Website: cyberbook.vn

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook