HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý khách vui lòng thanh toán qua hình thức chuyển khoản sau:

Thông tin chuyển khoản

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ NEWCA

Số tài khoản: 0861169333888

Tại: MB – Phòng giao dịch Nam Thăng Long – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt