Cập nhập mẫu báo cáo tài chính mới và chuẩn nhất theo thông tư 200

Báo cáo tài chính theo chuẩn thông tư 200

Báo cáo tài chính có vai trò cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp. Việc lập báo cáo tài chính cần sử dụng biểu mẫu nào? Cùng CyberBook cập nhật mẫu Báo cáo tài chính mới và chuẩn nhất theo thông tư 200 qua bài viết dưới đây.

Báo cáo tài chính chuẩn thông tư 200

Báo cáo tài chính là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015, báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được trình bày theo mẫu quy định. Báo cáo tài chính thể hiện thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi tiết đối tượng của báo cáo tài chính theo điều 99 thông tư 200 gồm có:

 • Lập báo cáo tài chính theo năm: áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và thành phần kinh tế.
 • Lập báo cáo tài chính giữa niên độ: 
  • Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
  • Các doanh nghiệp khác cũng được khuyến khích lập báo cáo tài chính giữa niên độ (không bắt buộc).

Đối với doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân cũng phải lập báo cáo tài chính của riêng đơn vị mình.

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định chi tiết về mục đích của việc lập báo cáo tài chính:

1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

a) Tài sản;

b) Nợ phải trả;

c) Vốn chủ sở hữu;

d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

đ) Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

e) Các luồng tiền.

2. Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Thời hạn lập báo cáo tài chính

Căn cứ vào Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định đầy đủ về thời hạn lập báo cáo tài chính như sau:

– Doanh nghiệp nhà nước:

 • Nộp theo quý:
  • Đơn vị kế toán lưu ý nộp báo cáo tài chính chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc kế toán quý.
  • Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.
  • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà Nước phải nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty do công ty mẹ, Tổng công ty quy định trước đó.
 • Nộp theo năm:
  • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.
  •  Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
 • Doanh nghiệp khác:
 • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh cần phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Đối với đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc phải nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Biểu mẫu báo cáo tài chính mới và chuẩn nhất theo thông tư 200

Bộ hồ sơ báo cáo tài chính đầy đủ theo thông tư 200 cụ thể như sau:

 • Bảng cân đối kế toán (mẫu B01 – DN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DN).
 • Bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DN).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03a – DN).
Biểu mẫu báo cáo tài chính

Tải mẫu Báo cáo tài chính mới và chuẩn nhất theo thông tư 200 tại: Tải về

Như vậy, CyberBook đã cập nhật mẫu Báo cáo tài chính mới và chuẩn nhất theo thông tư 200. Hy vong quý doanh nghiệp lưu ý nộp báo cáo tài chính đúng hạn và tránh bị phạt không đáng có. Mọi thông tin thắc mắc cần giải đáp và tư vấn liên hệ 1900 2038.

Đọc thêm bài viết liên quan tại: https://cyberbook.vn/so-sanh-thong-tu-200-va-133/